TIOP-2.1.3-10/1-2010-0001

„Infrastruktúrafejlesztés a várpalotai kórházban”

Az Új Magyarország Fejlesztési Terv Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében, közel 800 millió forint vissza nem térítendő támogatás nyert Várpalota Város Önkormányzata.

A 2012. évi 92/2012. (IV. 27.) Kormányrendeletnek megfelelően a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet (GYEMSZI) lefolytatta Várpalota Város Önkormányzatánál a fekvőbeteg-szakellátó egészségügyi intézmény átadás/átvételi folyamatát, jogutódként minden jogot és kötelezettséget átvett – így a GYEMSZI, 2015. 03. 01-jétől a 27/2015. (II. 25.) Kormányrendelet alapján, jogutódja az Állami Egészségügyi Ellátó Központ (ÁEEK) lett a TIOP-2.1.3-10/1-2010-0001 azonosító számú, „Infrastruktúrafejlesztés a várpalotai kórházban” elnevezésű projekt kedvezményezettje és lebonyolítója az önkormányzatot követően.

Megtörtént az építési kivitelező közbeszerzése, a budapesti székhelyű Progress-B’90 Zrt. és a GYEMSZI 2013. október 18-án kötött szerződést, ennek alapján a kórház „B” épületének korszerűsítése 2013 novemberében megkezdődött.

A felújított épületben egy korszerű, központosított járóbeteg szakellátó központ jön létre egész Veszprém megyére kiterjedően. A térség járóbeteg szakellátásában szerepet vállaló két egészségügyi szolgáltató, a Szent Donát Várpalota Kft. és a General Medicina Kft. költözik közös épületbe, kibővített szakmai profillal. A kialakított koncepció a térség lakosságának érdekeit szolgálja, mivel a jövőben az egészségügyi szakellátást egy helyen vehetik majd igénybe.

Az új egészségügyi szolgáltató központnak valamennyi korosztály egészségügyi ellátására fel kell készülnie, s kiemelten kell kezelnie a középkorúak egészségmegőrzését és betegségmegelőzését, hogy tovább javulhasson a születéskor várható élettartam.

Az építkezés ideje alatt újabb, szakszerűbb orvostechnológiai műszerek, mobíliák és informatikai eszközök beszerzésére is sor kerül.

Az egészségfejlesztési és egészség-megőrzési központ helyet ad a népegészségügyi- és egészséges életmódra nevelő programok megvalósításának, a prevenciónak is.

Ugrás a lap tetejére